FAQ: Rejestracja

Dokumenty

1. Kto może założyć Konto w Serwisie FireBid.pl?

  • Konto w serwisie FireBid.pl może założyć tylko osoba pełnoletnia, posiadająca stały adres zamieszkania na terenie Polski.

  • Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie.

  • Rejestracja jest darmowa, lecz aby w pełni aktywować Konto i móc korzystać ze wszystkich funkcjonalności Serwisu, należy zakupić co najmniej jeden pakiet BIDów z oferty dostępnej w Cenniku.


2. Jakie dane oraz informacje należy wpisać przy rejestracji?

  • Pamiętaj, że raz wybranej przy rejestracji nazwy Użytkownika nie będzie można zmienić.

  • Dane osobowe oraz adres do faktur wprowadzone przy rejestracji muszą być zgodne z adresem zameldowania widniejącym w dowodzie osobistym Użytkownika, natomiast adres do wysyłek może być dowolnym, wygodnym dla Użytkownika adresem do doręczeń. Pola adresu do wysyłek pozostają puste do czasu wygrania pierwszej Aukcji z przedmiotem.
    Uważnie wpisuj swoje dane – po ich zatwierdzeniu nie będziesz mógł już samodzielnie ich zmienić.

  • Przy zakładaniu konta w Serwisie zwróć uwagę, by poprawnie zaznaczyć opcję dotyczącą pierwszej lub kolejnej rejestracji w Serwisie. Osoba rejestrująca się po raz pierwszy w Serwisie będzie mogła skorzystać z wielu promocji adresowanych tylko do nowych Użytkowników.


3. Chcę usunąć Konto. Jak mogę to zrobić?

  • Przed zamknięciem Konta Użytkownika należy mieć uregulowane wszystkie płatności w Serwisie. Aby usunąć konto, należy wejść w zakładkę Moje konto -> Ustawienia; pod danymi osobowymi znajduje się przycisk Likwidacja konta Użytkownika. Po kliknięciu na ten przycisk zostaniesz przekierowany na stronę, gdzie będziesz mógł zakończyć procedurę likwidacji konta. 

Zapisz się do Newslettera

Otrzymuj najnowsze informacje i oferty!