FAQ: Rejestracja

Dokumenty

1. Kto może założyć Konto w Serwisie FireBid.pl?

  • Konto w serwisie FireBid.pl może założyć tylko osoba pełnoletnia, posiadająca stały adres zamieszkania na terenie Polski.

  • Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie.

  • Rejestracja jest darmowa, lecz aby w pełni aktywować Konto i móc korzystać ze wszystkich funkcjonalności Serwisu, należy zakupić co najmniej jeden pakiet BIDów z oferty dostępnej w Cenniku.


2. Jakie dane oraz informacje należy wpisać przy rejestracji?

  • Pamiętaj, że raz wybranej przy rejestracji nazwy Użytkownika nie będzie można zmienić.

  • Dane osobowe oraz adres do faktur wprowadzone przy rejestracji muszą być zgodne z adresem zameldowania widniejącym w dowodzie osobistym Użytkownika, natomiast adres do wysyłek może być dowolnym, wygodnym dla Użytkownika adresem do doręczeń. Pola adresu do wysyłek pozostają puste do czasu wygrania pierwszej Aukcji z przedmiotem.
    Uważnie wpisuj swoje dane – po ich zatwierdzeniu nie będziesz mógł już samodzielnie ich zmienić.

  • Przy zakładaniu konta w Serwisie zwróć uwagę, by poprawnie zaznaczyć opcję dotyczącą pierwszej lub kolejnej rejestracji w Serwisie. Osoba rejestrująca się po raz pierwszy w Serwisie będzie mogła skorzystać z wielu promocji adresowanych tylko do nowych Użytkowników.


3. Chcę usunąć Konto. Jak mogę to zrobić?

  • Przed zamknięciem Konta Użytkownika należy mieć uregulowane wszystkie płatności w Serwisie. Aby usunąć konto, należy wejść w zakładkę Moje konto -> Ustawienia; pod danymi osobowymi znajduje się przycisk Likwidacja konta Użytkownika. Po kliknięciu na ten przycisk zostaniesz przekierowany na stronę, gdzie będziesz mógł zakończyć procedurę likwidacji konta.