FAQ: Działanie serwisu

Dokumenty

1. Co to są BIDy i do czego one służą?

 • BIDy to jednostki uprawniające do licytowania w naszym Serwisie – to dzięki BIDom możesz dokonywać Przebić ręcznie lub za pomocą Automatu;

 • Po każdym Przebiciu na Aukcji z Konta Użytkownika ubywa określona w parametrach Aukcji ilość BIDów. Wartość ta ustalana jest indywidualnie dla każdej Aukcji i widoczna jest na przycisku Przebij (np. Przebij x3 oznacza, że przy jednorazowym Przebiciu z konta Użytkownika pobierane są 3 BIDy).

 • Należy pamiętać, że BIDy są jednokrotnego użytku; niezależnie od tego czy wygrasz Aukcję czy nie, raz wykorzystane BIDy nie wracają na Twoje konto!

 • BIDy dzielą się na BIDy zwrotne (zakupione bądź pochodzące z wymiany wygranego towaru na BIDy) i BIDy zwykłe (otrzymane z promocji bądź w postaci kodów doładowujących). W trakcie licytacji z Twojego konta w pierwszej kolejności pobierane są zawsze BIDy zwrotne. Gdy skorzystasz z opcji „Kup teraz”, możesz otrzymać z powrotem na swoje konto BIDy zwrotne wydane na licytacji. BIDy uzyskane z transkacji "Kup teraz" trafiają do tzw. puli BIDów zwykłych.


2. Co znaczy x3 na przycisku Przebij?

 • Cyfra widoczna na przycisku Przebij oznacza, ile BIDów pobieranych jest z Konta Użytkownika przy każdorazowym Przebiciu. Ilość BIDów potrzebna do wykonania jednego Przebicia na Aukcji jest każdorazowo określona w parametrach Aukcji, np. Przebij x3 oznacza, że przy każdym Przebiciu z konta Użytkownika pobierane są 3 BIDy.

 • Przed przystąpieniem do licytacji należy zawsze dokładnie sprawdzić, ile kosztuje jedno Przebicie na danej Aukcji.


3. Co to jest „Kup Teraz” i jak mogę skorzystać z tej opcji?

 • "Kup Teraz" to możliwość zakupu przedmiotu wystawionego na Aukcji bez konieczności licytacji.

 • Z tej opcji można skorzystać w czasie trwania Aukcji, dopóki ta opcja jest widoczna na ekranie.

 • Zamówienie towaru może złożyć każdy Użytkownik, który posiada w pełni aktywowane Konto w serwisie FireBid.pl.

 • Zakup przedmiotu przez opcję "Kup Teraz" nie wlicza się do limitu wygranych Aukcji.

 • Jeśli skorzystasz z opcji "Kup Teraz", możesz otrzymać zwrot BIDów wydanych na Aukcji lub obniżyć cenę produktu. BIDy zwracane są tylko z puli tzw. BIDów zwrotnych. Jeśli skorzystasz z opcji obniżenia ceny produktu – cena ta zostanie obniżona o wyłącznie wartość BIDów zwrotnych wydanych na tej licytacji.


4. Mam wrażenie, że BIDy same zniknęły z mojego konta. Czy to możliwe?

 • Nie ma takiej możliwości, żeby ktoś zabrał BIDy z Twojego konta. BIDy są Twoją własnością i nikt poza Tobą nie ma do nich dostępu. Sprawdź dokładnie, ile kosztowało jedno Przebicie na Aukcji, na której grałeś. Sprawdź też, czy na żadnej z Aukcji nie miałeś ustawionego Automatu do licytowania. Historię operacji wykonanych na BIDach można sprawdzić klikając na zakładkę Moje konto -> Historia konta


5. Kiedy Aukcja się kończy? Zegar zbliża się do zera, a w ostatniej chwili Aukcja jest znów przedłużana!

 • Każda z Aukcji posiada swój indywidualny zegar odliczający czas, jaki pozostał do jej zakończenia. W momencie Przebicia oferty przez kolejnego Użytkownika (ręcznie lub przez Automat) czas do końca licytacji zostaje przedłużony o tzw. czas na Przebicie (może to być na przykład pół minuty, 15 czy 10 sekund – każda Aukcja ma swój własny czas na Przebicie). Ten czas może zmieniać się w trakcie trwania licytacji, a aktualny czas na Przebicie jest zawsze widoczny na stronie ze szczegółami Aukcji. Im dłużej trwa Aukcja, tym krótszy jest czas na Przebicie.

 • W praktyce ciężko więc określić czas zakończenia Aukcji – trwa ona bowiem tak długo, jak długo następują Przebicia, a kończy się w momencie, gdy do końca czasu pokazanego na zegarze nikt nie przebije najwyższej (ostatniej) oferty.

 • Serwis FireBid.pl nie ma wpływu na czas zakończenia Aukcji, o tym, kiedy dana licytacja się skończy, decydują wyłącznie Użytkownicy. Informację, ile osób licytuje na danej Aukcji można znaleźć na stronie pod przyciskiem "Ustaw Automat"


6. Co oznacza napis Automaty pod koniec czasu trwania Aukcji i jak go mogę ustawić?

 • W Serwisie FireBid.pl istnieją dwa różne sposoby licytacji: Przebicie ręczne lub Przebicie za pomocą Automatu.

 • Automat oddaje głos (zawsze tuż przed zamknięciem Aukcji) w imieniu Użytkownika, nawet gdy ten nie jest zalogowany. Napis Automaty pod koniec Aukcji oznacza, że Użytkownik licytuje właśnie za pomocą ustawionego wcześniej Automatu.

 • Automat przestaje licytować i wyłącza się, gdy wykona ustawioną wcześniej liczbę przebić.

 • Uwaga! Ustawionego Automatu nie można wyłączyć - można jedynie dokonywać zmian parametru, ale nowy limit przebić nie może być mniejszy od aktualnego minimum podanego na formularzu.

 • Jeśli na Twoim koncie zabraknie BIDów, wówczas Automat zawiesi swoje działanie. Jeżeli w międzyczasie zasilisz konto, a Aukcja (na której był ustawiony) do tego czasu jeszcze się nie zakończy, Automat samodzielnie wznowi swoje działanie, korzystając z nowo zakupionych BIDów.


7. Ustawiłem tylko 45 Przebić na Automacie, a ubyło mi z konta znacznie więcej BIDów. Jak to się stało?

 • Włączając Automat Użytkownik ustawia ilość Przebić, które ten ma wykonać, nie zaś ilość BIDów, jakie Automat ma wykorzystać. Dlatego przed ustawieniem Automatu koniecznie należy sprawdzić, ile kosztuje jedno Przebicie na danej Aukcji.

 • Jeżeli np. ustawisz Automat na 45 Przebić na Aukcji Przebij x3, Automat będzie potrzebował 135 BIDów (45 Przebić x 3 BIDy = 135 BIDów).


8. Otrzymałem komunikat o przekroczeniu limitu, a chcę licytować dalej. Dlaczego nie mogę?

 • W ciągu 30 dni, z dokładnością co do godziny (720 godzin), Użytkownik może sześciokrotnie zostać Zwycięzcą Aukcji z przedmiotem. Limit dla każdej wygranej Aukcji jest liczony osobno. Towary zakupione na aukcjach Kup Teraz nie wliczają się do limitu wygranych aukcji.

 • W ciągu jednego dnia (24 godzin) Użytkownik może tylko raz wygrać Aukcję z pakietem BIDów; dodatkowo, przekroczenie wartości pakietu o każde 5000 BIDów wydłuża czas przerwy o kolejne 24 godziny (np. wygranie 15000 BIDów spowoduje zablokowanie możliwości licytowania na pakietach BIDów przez 72 godziny).

 • Z chwilą zakończenia Aukcji, która wyczerpuje limit Aukcji do wygrania w danej kategorii (BIDy lub przedmioty), Serwis dokonuje blokady dostępu Użytkownika (Zwycięzcy Aukcji) do możliwości dokonywania Przebić i ustawiania Automatów na Aukcjach, które powodowałyby przekroczenie limitu; taka blokada trwa do momentu, gdy zwolni się miejsce w limicie wygranych Aukcji danego Użytkownika.


9. Do Aukcji dołączył Automat i przebił tylko kilka razy. Dlaczego, skoro minimalna ilość przebić to 45, a Automatu nie da się wyłączyć?

 • Jeśli w czasie licytacji na Koncie Użytkownika zabraknie BIDów, jego Automat zaprzestaje działania do czasu ponownego doładowania Konta. Jeśli Użytkownik nie zdąży doładować Konta i w tym czasie Aukcja się zakończy, wygląda to tak, jak gdyby Użytkownikowi udało się ustawić Automat na mniejszą liczbę przebić, lecz w rzeczywistości jest to tylko „przerwa” w działaniu Automatu, którego działania nie udało się już wznowić, bo licytacja się w międzyczasie zakończyła.

 • Automat może się również zatrzymać, jeśli Użytkownik właśnie został Zwycięzcą na innej Aukcji, której wygranie spowodowało przekroczenie limitu wygranych przedmiotów / pakietów BIDów.